OUTSOURcING

KSIĘGOWY I PRAWNY

  • abicus ksiegowosc warszawa kafelek parasol
  • abicus ksiegowosc warszawa kafelek zolty internet
  • abicus ksiegowosc warszawa kafelek reka bialy

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z OUTSOURCINGU KSIĘGOWEGO I PRAWNEGO?

Przede wszystkim to dostęp do ekspertów z różnych dziedzin, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, to znaczna redukcja kosztów obsługi księgowej i raportowania nawet o 20-50%. Kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu księgowego i prawnego niosą za sobą wymierne korzyści finansowe w postaci znacznego zmniejszenia kosztów wynagrodzeń oraz zatrudnienia. A także zmniejszenia nakładów kapitałowych oraz redukcji kosztów operacyjnych związanych z infrastrukturą. 
To zarządzanie ryzykiem, to my przejmujemy ryzyko i sprawujemy kontrolę nad finansami biznesie naszych Klientów, dzięki temu następuje skrócenie procesu reakcji na zaistniałą sytuację finansową, co daje możliwość szybkiego reagowania na zmiany, a w efekcie zwiększa poczucie Państwa bezpieczeństwa.
To koncentracja na głownym obszarze działalności. Outsourcing pozwala na skupienie sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach Państwa firmy.
To My zobowiązujemy się:

  •  zarządzać realizacją zadań księgowych, 
  • śledzić zmiany w przepisach, 
  • nadzorować obieg dokumentów, 
  • aktualizować oprogramowanie stosownie do zmieniających się przepisów
  • tworzyć raporty i dostarczać niezbędne informacje wspomagające zarządzanie zgodnie z profilem działalności Państwa firmy

WĄTPLIWOŚCI

Niewątpliwie zlecenie obsługi firmie zewnętrznej w tak istotnym obszarze jak funkcje finansowo-księgowe może wzbudzać i w praktyce wzbudza pewne obawy Najczęściej wymienianą wadą outsourcingu jest utrata kontroli nad wydzielaną funkcją i brak wpływu na jakość wykonania. Zlecając księgowość na zewnątrz mogą odnieść Państwo wrażenie, iż tracicie możliwość nadzoru bezpośredniego nad danym działaniem i pozostaje Wam jedynie kontrola efektów. Nic bardziej mylnego!!! Nasza firma z Warszawy, realizując outsourcing księgowy, zapewnia dostęp on – line do ksiąg handlowych w każdym czasie. Dzięki temu macie Państwo wgląd w swoje dokumenty o każdej porze dnia i nocy. Możecie Państwo na bieżąco kontrolować postęp pracy oraz zgłaszać zastrzeżenia.

CZYM JEST OUTSOURSING KSIĘGOWY I PRAWNY?

Nową strategią stosowaną na całym świecie przez firmy o różnych rozmiarach i o różnym profilu działalności jest outsourcing (z ang. outside resource using). Jest to korzystanie z zasobów zewnętrznych. Jego istota polega na wyłączeniu poza strukturę przedsiębiorstwa procesów istotnych i koniecznych do przeprowadzenia, ale nie kluczowych. Zdecydowanie się na obsługę zewnętrznej firmy pozwoli Państwu inwestować czas i środki w realizowanie zadań kluczowych dla rozwoju firmy. Dzięki temu zdobędą Państwo przewagę konkurencyjną i osiągną zyski.
MY zapewniamy dostęp on – line do ksiąg handlowych w każdym czasie!
Dzięki temu macie Państwo wgląd w swoje dokumenty o każdej porze dnia i nocy. Możecie Państwo na bieżąco kontrolować postęp pracy oraz zgłaszać zastrzeżenia.

WĄTPLIWOŚCI

Niewątpliwie zlecenie obsługi firmie zewnętrznej w tak istotnym obszarze jak funkcje finansowo-księgowe może wzbudzać i w praktyce wzbudza pewne obawy Najczęściej wymienianą wadą outsourcingu jest utrata kontroli nad wydzielaną funkcją i brak wpływu na jakość wykonania. Zlecając księgowość na zewnątrz mogą odnieść Państwo wrażenie, iż tracicie możliwość nadzoru bezpośredniego nad danym działaniem i pozostaje Wam jedynie kontrola efektów. Nic bardziej mylnego!!! Nasza firma z Warszawy, realizując outsourcing księgowy, zapewnia dostęp on – line do ksiąg handlowych w każdym czasie. Dzięki temu macie Państwo wgląd w swoje dokumenty o każdej porze dnia i nocy. Możecie Państwo na bieżąco kontrolować postęp pracy oraz zgłaszać zastrzeżenia.

Zmniejszenie lub podział ryzyka

Outsourcing księgowy jest sposobem ubezpieczenia się od ryzyka błędów księgowych. To nasza firma przejmuje ryzyko niewystarczającej jakości realizowanej przez nas funkcji. Dodatkowo skupienie się na kluczowych sprawach firmy. Dzięki temu następuje skrócenie procesu reakcji na zaistniałą sytuację finansową. To daje możliwość szybkiego reagowania na zmiany, co zwiększa poczucie Państwa bezpieczeństwa.
Możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności (tzw. core business). Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach Państwa firmy.
To My zobowiązujemy się zarządzać realizacją zadań księgowych, śledzić zmiany w przepisach, nadzorować obiegi dokumentów, aktualizować oprogramowanie stosownie do zmieniających się przepisów. Tworzyć raporty i dostarczać niezbędne informacje wspomagające zarządzanie zgodnie z profilem działalności Państwa firmy. Możliwość utrzymania w tajemnicy przed pracownikami poufnych informacji, takich jak chociażby wysokość wynagrodzeń w firmie czy też dokumentów związanych z ponoszonymi kosztami, zawieranymi umowami i planowanymi inwestycjami. Niskie koszty zawarcia umowy długoterminowej na świadczenie usług outcoursingu księgowego lub prawnego w porównaniu z kosztami utrzymania pracowników w dziale księgowym czy też prawnym. W skład utrzymania pracownika wchodzą urlopy, koszty ponoszone w związku z chorobą pracownika, koszty szkoleń i organizacji zastępstwa na czas nieobecności pracownika oraz koszty utrzymania stanowiska pracy. Outsourcing księgowy realizowany przez naszą firmę pozwala uniknąć tych wszystkich problemów. To my zapewniamy realizację usługi przez wysoko wykwalifikowane, doświadczone osoby.

WĄTPLIWOŚCI

Niewątpliwie zlecenie obsługi firmie zewnętrznej w tak istotnym obszarze jak funkcje finansowo-księgowe może wzbudzać i w praktyce wzbudza pewne obawy Najczęściej wymienianą wadą outsourcingu jest utrata kontroli nad wydzielaną funkcją i brak wpływu na jakość wykonania. Zlecając księgowość na zewnątrz mogą odnieść Państwo wrażenie, iż tracicie możliwość nadzoru bezpośredniego nad danym działaniem i pozostaje Wam jedynie kontrola efektów. Nic bardziej mylnego!!! Nasza firma z Warszawy, realizując outsourcing księgowy, zapewnia dostęp on – line do ksiąg handlowych w każdym czasie. Dzięki temu macie Państwo wgląd w swoje dokumenty o każdej porze dnia i nocy. Możecie Państwo na bieżąco kontrolować postęp pracy oraz zgłaszać zastrzeżenia.

Czym jest outsourcing księgowy i prawny?

Nową strategią stosowaną na całym świecie przez firmy o różnych rozmiarach i o różnym profilu działalności jest outsourcing (z ang. outside resource using). Jest to korzystanie z zasobów zewnętrznych. Jego istota polega na wyłączeniu poza strukturę przedsiębiorstwa procesów istotnych i koniecznych do przeprowadzenia, ale nie kluczowych. Zdecydowanie się na obsługę zewnętrznej firmy pozwoli Państwu inwestować czas i środki w realizowanie zadań kluczowych dla rozwoju firmy. Dzięki temu zdobędą Państwo przewagę konkurencyjną i osiągną zyski.

Zmniejszenie lub podział ryzyka

Outsourcing księgowy jest sposobem ubezpieczenia się od ryzyka błędów księgowych. To nasza firma przejmuje ryzyko niewystarczającej jakości realizowanej przez nas funkcji. Dodatkowo skupienie się na kluczowych sprawach firmy. Dzięki temu następuje skrócenie procesu reakcji na zaistniałą sytuację finansową. To daje możliwość szybkiego reagowania na zmiany, co zwiększa poczucie Państwa bezpieczeństwa.
Możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności (tzw. core business). Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach Państwa firmy. To My zobowiązujemy się zarządzać realizacją zadań księgowych, śledzić zmiany w przepisach, nadzorować obiegi dokumentów, aktualizować oprogramowanie stosownie do zmieniających się przepisów. Tworzyć raporty i dostarczać niezbędne informacje wspomagające zarządzanie zgodnie z profilem działalności Państwa firmy.
Możliwość utrzymania w tajemnicy przed pracownikami poufnych informacji, takich jak chociażby wysokość wynagrodzeń w firmie czy też dokumentów związanych z ponoszonymi kosztami, zawieranymi umowami i planowanymi inwestycjami. Niskie koszty zawarcia umowy długoterminowej na świadczenie usług outcoursingu księgowego lub prawnego w porównaniu z kosztami utrzymania pracowników w dziale księgowym czy też prawnym. W skład utrzymania pracownika wchodzą urlopy, koszty ponoszone w związku z chorobą pracownika, koszty szkoleń i organizacji zastępstwa na czas nieobecności pracownika oraz koszty utrzymania stanowiska pracy. Outsourcing księgowy realizowany przez naszą firmę pozwala uniknąć tych wszystkich problemów. To my zapewniamy realizację usługi przez wysoko wykwalifikowane, doświadczone osoby.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z OUTSOURCINGU KSIĘGOWEGO I PRAWNEGO?

Przede wszystkim to dostęp do ekspertów z różnych dziedzin, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, to znaczna redukcja kosztów obsługi księgowej i raportowania nawet o 20-50%. Kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu księgowego i prawnego niosą za sobą wymierne korzyści finansowe w postaci znacznego zmniejszenia kosztów wynagrodzeń oraz zatrudnienia. A także zmniejszenia nakładów kapitałowych oraz redukcji kosztów operacyjnych związanych z infrastrukturą. To zarządzanie ryzykiem, to my przejmujemy ryzyko i sprawujemy kontrolę nad finansami biznesie naszych Klientów, dzięki temu następuje skrócenie procesu reakcji na zaistniałą sytuację finansową, co daje możliwość szybkiego reagowania na zmiany, a w efekcie zwiększa poczucie Państwa bezpieczeństwa. To koncentracja na głownym obszarze działalności. Outsourcing pozwala na skupienie sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach Państwa firmy. To My zobowiązujemy się: zarządzać realizacją zadań księgowych, śledzić zmiany w przepisach, nadzorować obieg dokumentów, aktualizować oprogramowanie stosownie do zmieniających się przepisów tworzyć raporty i dostarczać niezbędne informacje wspomagające zarządzanie zgodnie z profilem działalności Państwa firmy