AKTUALNOŚCI

SPRAWDŹ CO NOWEGO

 • abicus ksiegowosc warszawa laptop analiza
 • abicus ksiegowosc warszawa zolty kafelek arkusz
 • abicus ksiegowosc warszawa segregatory kafelek
 • abicus ksiegowosc warszawa notes dlugopis
 • abicus ksiegowosc warszawa kobieta przy komputerze kafelek
 • abicus ksiegowosc warszawa mezczyzna przy biurku
 • abicus ksiegowosc warszawa laptop paragony kafelek
 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek paragony kalkulator
 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek notowanie dziennik

Prawo do błędu – kto i jak może z niego skorzystać?

15 lutego 2021

Młodzi przedsiębiorcy każdego dnia stają przed różnymi wyzwaniami. Niestety wiele z nich często wydaje się nie do pokonania. Natłok obowiązków oraz brak doświadczenia sprawia, że osoby, które dopiero tworzą swoje firmy często popełniają błędy. Przez długi czas tłumaczenie pomyłki nie miało większego znaczenia i wiązało się z takimi samymi konsekwencjami jakie dotyczą osób popełniających je celowo.

abicus ksiegowosc warszawa notatki biuro laptop

Zmiany w przepisach z korzyścią dla młodych przedsiębiorców

Duża liczba nieświadomych pomyłek sprawiła, że od 01.01.2020 r. zaczęło obowiązywać – Prawo do popełnienia błędu. Jego wprowadzenie do ustawy miało na celu pomóc osobom, które stawiają pierwsze kroki w branży. Na jego mocy, przedsiębiorca, wobec którego zostanie stwierdzona nieprawidłowość przez organ podatkowy lub administracji publicznej, może uniknąć konsekwencji – jeśli poprawi popełnione błędy.

Prawo do błędu w praktyce

Wiedząc już czym jest i kogo dotyczy to prawo, konieczne jest sprawdzenie jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. O czym musisz wiedzieć?

Przede wszystkim o tym, że wskazane wyżej prawo, przysługuje jedynie osobom, które naruszyły przepisy związane z działalnością gospodarczą w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Kolejny raz możliwość odwołania przysługuje dopiero po 36 miesiącach, okres ten liczony jest od dnia ostatniego zawieszenia albo od zakończenia prowadzenia danej działalności.

Kolejną kluczową informacją jest to, że początkujący przedsiębiorca może starać się o umorzenie kary wynikającej z popełnienia nieświadomego błędu jedynie, jeśli jest to postępowanie mandatowe lub dotyczy administracyjnej kary pieniężnej.

O czym musisz pamiętać?

Przede wszystkim o tym, że prawo to dotyczy naruszeń o niskiej szkodliwości, czyli takich które nie stanowią zagrożenia, np. dla innych podmiotów czy dla publicznego bezpieczeństwa. W związku z tym nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do rażących naruszeń, a także tych, których skutki są niemożliwe do usunięcia lub dotyczą błędów popełnionych w przeszłości.

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r

8 kwietnia 2021

Początek roku, to zawsze czas, w którym wchodzą w życie nowe ustawy oraz zmiany w obowiązującym prawie – jedną z nich jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak w roku poprzednim również od stycznia 2021 r. wynagrodzenie zostało podniesione. W tym roku jego suma wzrosła o 200 zł więcej w porównaniu do oku 2020. Oznacza to, że obecnie najniższa pensja wynosi 2800 zł brutto, natomiast w roku poprzednim było to 2600 zł brutto.

abicus ksiegowosc warszawa monety dlugopisy

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. – ile wynosi?

Zarobki to jedno z głównych kryteriów, którym kierujemy się przy wyborze pracy, dlatego też, tak ważne jest, aby wiedzieć nie tylko ile wynosi minimalna pensja miesięczna, ale również jaka jest stawka godzinowa. Zgodnie z informacją znajdującą się w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wartość minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych w 2021 r. wynosi 18, 30 zł brutto, co w porównaniu do roku poprzedniego daje o 1,30 zł więcej. Zmiany dotyczą również pracy na umowę zlecenie oraz umowy o dzieło. W przypadku tej pierwszej, wynagrodzenie za godzinę “na rękę” nie może być niższe niż 12 zł netto, natomiast w przypadku drugiej niż 15 zł netto.

Jak zmieniało się wynagrodzenie na przestrzeni lat?

Od kilku lat możemy zaobserwować, że minimalna pensja jaką otrzymujemy z roku na rok rośnie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wraz z nią wzrasta też inflacja, która na koniec 2020 r. wynosiła aż 3,4%. Wzrost inflacji wiąże się ze spadkiem wartości złotego, a co za tym idzie, mimo tego, że rośnie wynagrodzenie rosną też ceny produktów.

Duży wzrost wynagrodzenia najlepiej obrazuje zestawienie różnic między rokiem 2017, kiedy to pensja wynosiła 2000 zł brutto i rokiem 2021, gdzie najniższe wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto. Oznacza to, że na przestrzeni czterech lat suma ta wzrosła prawie o 1000 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2017 r. inflacja wynosiła około 2% natomiast na koniec 2020 już 3,4%.

Sprawdzając, ile powinna wynieść Twoja pensja, nie zapomnij zwrócić uwagi na rodzaj umowy, na którą jesteśzatrudniony, ponieważ kwota podstawowego godzinnego wynagrodzenia będzie się różnić w zależności od formy zatrudnienia.

Ulga podatkowa, kwota wolna, ulga dla klasy średniej - bez tajemnic

15 lutego 2021

Ulga dla klasy średniej to kolejne całkiem nowe rozwiązanie, które ma na celu chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzonych zmian. W praktyce, jeśli pracownik osiągnie przychód z umowy o pracę od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto, płatnik będzie mógł zastosować tę ulgę podczas wyliczania podatku.  

Ulga dla klasy średniej – dla kogo? 
– osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy; 
– przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa). 
Zgodnie z podjętą decyzją z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej, przynajmniej na stan prawny obowiązujący na 20 stycznia 2022 😉 

PIT w 2022 roku - co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej skorzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Poprzednia kwota, w wysokości 8 000 zł, była malejąca (miała charakter degresywny) i nie przysługiwała każdemu. 
W przypadku małżonków prawo do kwoty wolnej mają obydwoje małżonkowie – oznacza to, że każdy z nich może zarobić bez opodatkowania kwotę 30 000 zł. 

Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie (1/12 z 525,12 zł). 
Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł miesięcznie (1/12 z 5100 zł). 

Oświadczenie PIT-2 w 2022 roku

Jeżeli osiągasz przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie, możesz złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pobierz Oświadczenie PIT-2). 

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy: 

 1. nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia; 
 2. nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; 
 3. nie osiągasz dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy; 
 4. nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Ważne! 
Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. 

Pamiętaj!  
Nawet jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.  

Ryczałt ewidencjonowany -składka zdrowotna za styczeń 2022

15 lutego 2021

W lutym 2022 roku część przedsiębiorców po raz ostatni zapłaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne w świetle starych zasad. Wysokość składki zdrowotnej ustalać będziemy na podstawie wynagrodzenia przeciętnego podanego przez GUS.

21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6221,04 zł.  

Składka zdrowotna wyniesie dla tej grupy przedsiębiorców 9% określonej podstawy. Przy przychodach rocznych do:  

 • 60 tys. zł – podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, 
 • przy przychodach rocznych 60-300 tys. zł – podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia, 
 • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł – podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia. 

Ryczałt ewidencjonowany – składka zdrowotna 

Limit przychodów: 

Wysokość składki zdrowotnej 

do 60 tys. zł 

335,94 zł 

od 60 tys, zł do 300 tys. zł 

559,89 zł 

powyżej 300 tys. zł 

1007,81 zł 

 

Leasing w Nowym Ładzie 2022

15 lutego 2021

Samochód, który przedsiębiorca wziął w leasing na firmę, można wykupić na cele prywatne po zakończeniu umowy leasingu (dotyczy wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych). Rozliczenie wykupionego z leasingu samochodu do majątku prywatnego, przynosiło nam korzyści podatkowe, jeśli odczekaliśmy z transakcją pół roku.

Po 6 miesiącach mogliśmy sprzedać samochód jako osoba prywatna, nie płacąc przy tym podatku dochodowego.Tak było do końca 2021 roku. Obecnie przychód ze sprzedaży samochodu, który wykupimy z leasingu do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli od momentu przejęcia auta z firmy do momentu sprzedaży nie minie 6 lat. Oznacza to, że podatnik, który zdecyduje się na sprzedaż wykupionego auta szybciej niż po upływie 6 lat, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy ze sprzedaży w ramach działalności. Dotychczas  podatek VAT był naliczany tylko od ostatniej raty leasingowej, która dotychczas często stanowiła bardzo mały odsetek wartości samochodu (od 1 do kilku procent). Zmiany przepisów w Polskim Ładzie spowodowały, że podatek VAT będzie musiał być zapłacony od realnej wartości rynkowej auta, a nie od kwoty wykupu, czyli niskiej ostatniej raty.  

Prawo do błędu – kto i jak może z niego skorzystać?

15 lutego 2021

Młodzi przedsiębiorcy każdego dnia stają przed różnymi wyzwaniami. Niestety wiele z nich często wydaje się nie do pokonania. Natłok obowiązków oraz brak doświadczenia sprawia, że osoby, które dopiero tworzą swoje firmy często popełniają błędy. Przez długi czas tłumaczenie pomyłki nie miało większego znaczenia i wiązało się z takimi samymi konsekwencjami jakie dotyczą osób popełniających je celowo.

abicus ksiegowosc warszawa notatki biuro laptop

Zmiany w przepisach z korzyścią dla młodych przedsiębiorców

Duża liczba nieświadomych pomyłek sprawiła, że od 01.01.2020 r. zaczęło obowiązywać – Prawo do popełnienia błędu. Jego wprowadzenie do ustawy miało na celu pomóc osobom, które stawiają pierwsze kroki w branży. Na jego mocy, przedsiębiorca, wobec którego zostanie stwierdzona nieprawidłowość przez organ podatkowy lub administracji publicznej, może uniknąć konsekwencji – jeśli poprawi popełnione błędy.

Prawo do błędu w praktyce

Wiedząc już czym jest i kogo dotyczy to prawo, konieczne jest sprawdzenie jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. O czym musisz wiedzieć?

Przede wszystkim o tym, że wskazane wyżej prawo, przysługuje jedynie osobom, które naruszyły przepisy związane z działalnością gospodarczą w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Kolejny raz możliwość odwołania przysługuje dopiero po 36 miesiącach, okres ten liczony jest od dnia ostatniego zawieszenia albo od zakończenia prowadzenia danej działalności.

Kolejną kluczową informacją jest to, że początkujący przedsiębiorca może starać się o umorzenie kary wynikającej z popełnienia nieświadomego błędu jedynie, jeśli jest to postępowanie mandatowe lub dotyczy administracyjnej kary pieniężnej.

O czym musisz pamiętać?

Przede wszystkim o tym, że prawo to dotyczy naruszeń o niskiej szkodliwości, czyli takich które nie stanowią zagrożenia, np. dla innych podmiotów czy dla publicznego bezpieczeństwa. W związku z tym nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do rażących naruszeń, a także tych, których skutki są niemożliwe do usunięcia lub dotyczą błędów popełnionych w przeszłości.

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r

8 kwietnia 2021

Początek roku, to zawsze czas, w którym wchodzą w życie nowe ustawy oraz zmiany w obowiązującym prawie – jedną z nich jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak w roku poprzednim również od stycznia 2021 r. wynagrodzenie zostało podniesione. W tym roku jego suma wzrosła o 200 zł więcej w porównaniu do oku 2020. Oznacza to, że obecnie najniższa pensja wynosi 2800 zł brutto, natomiast w roku poprzednim było to 2600 zł brutto.

abicus ksiegowosc warszawa monety dlugopisy

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. – ile wynosi?

Zarobki to jedno z głównych kryteriów, którym kierujemy się przy wyborze pracy, dlatego też, tak ważne jest, aby wiedzieć nie tylko ile wynosi minimalna pensja miesięczna, ale również jaka jest stawka godzinowa. Zgodnie z informacją znajdującą się w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wartość minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych w 2021 r. wynosi 18, 30 zł brutto, co w porównaniu do roku poprzedniego daje o 1,30 zł więcej. Zmiany dotyczą również pracy na umowę zlecenie oraz umowy o dzieło. W przypadku tej pierwszej, wynagrodzenie za godzinę “na rękę” nie może być niższe niż 12 zł netto, natomiast w przypadku drugiej niż 15 zł netto.

Jak zmieniało się wynagrodzenie na przestrzeni lat?

Od kilku lat możemy zaobserwować, że minimalna pensja jaką otrzymujemy z roku na rok rośnie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wraz z nią wzrasta też inflacja, która na koniec 2020 r. wynosiła aż 3,4%. Wzrost inflacji wiąże się ze spadkiem wartości złotego, a co za tym idzie, mimo tego, że rośnie wynagrodzenie rosną też ceny produktów.

Duży wzrost wynagrodzenia najlepiej obrazuje zestawienie różnic między rokiem 2017, kiedy to pensja wynosiła 2000 zł brutto i rokiem 2021, gdzie najniższe wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto. Oznacza to, że na przestrzeni czterech lat suma ta wzrosła prawie o 1000 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2017 r. inflacja wynosiła około 2% natomiast na koniec 2020 już 3,4%.

Sprawdzając, ile powinna wynieść Twoja pensja, nie zapomnij zwrócić uwagi na rodzaj umowy, na którą jesteśzatrudniony, ponieważ kwota podstawowego godzinnego wynagrodzenia będzie się różnić w zależności od formy zatrudnienia.

Prawo do błędu – kto i jak może z niego skorzystać?

15 lutego 2021

Młodzi przedsiębiorcy każdego dnia stają przed różnymi wyzwaniami. Niestety wiele z nich często wydaje się nie do pokonania. Natłok obowiązków oraz brak doświadczenia sprawia, że osoby, które dopiero tworzą swoje firmy często popełniają błędy. Przez długi czas tłumaczenie pomyłki nie miało większego znaczenia i wiązało się z takimi samymi konsekwencjami jakie dotyczą osób popełniających je celowo.

abicus ksiegowosc warszawa notatki biuro laptop

Zmiany w przepisach z korzyścią dla młodych przedsiębiorców

Duża liczba nieświadomych pomyłek sprawiła, że od 01.01.2020 r. zaczęło obowiązywać – Prawo do popełnienia błędu. Jego wprowadzenie do ustawy miało na celu pomóc osobom, które stawiają pierwsze kroki w branży. Na jego mocy, przedsiębiorca, wobec którego zostanie stwierdzona nieprawidłowość przez organ podatkowy lub administracji publicznej, może uniknąć konsekwencji – jeśli poprawi popełnione błędy.

Prawo do błędu w praktyce

Wiedząc już czym jest i kogo dotyczy to prawo, konieczne jest sprawdzenie jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. O czym musisz wiedzieć?

Przede wszystkim o tym, że wskazane wyżej prawo, przysługuje jedynie osobom, które naruszyły przepisy związane z działalnością gospodarczą w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Kolejny raz możliwość odwołania przysługuje dopiero po 36 miesiącach, okres ten liczony jest od dnia ostatniego zawieszenia albo od zakończenia prowadzenia danej działalności.

Kolejną kluczową informacją jest to, że początkujący przedsiębiorca może starać się o umorzenie kary wynikającej z popełnienia nieświadomego błędu jedynie, jeśli jest to postępowanie mandatowe lub dotyczy administracyjnej kary pieniężnej.

O czym musisz pamiętać?

Przede wszystkim o tym, że prawo to dotyczy naruszeń o niskiej szkodliwości, czyli takich które nie stanowią zagrożenia, np. dla innych podmiotów czy dla publicznego bezpieczeństwa. W związku z tym nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do rażących naruszeń, a także tych, których skutki są niemożliwe do usunięcia lub dotyczą błędów popełnionych w przeszłości.

 • abicus ksiegowosc warszawa laptop analiza
 • abicus ksiegowosc warszawa zolty kafelek arkusz
 • abicus ksiegowosc warszawa segregatory kafelek
 • abicus ksiegowosc warszawa notes dlugopis
 • abicus ksiegowosc warszawa kobieta przy komputerze kafelek
 • abicus ksiegowosc warszawa mezczyzna przy biurku
 • abicus ksiegowosc warszawa laptop paragony kafelek
 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek paragony kalkulator
 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek notowanie dziennik

Prawo do błędu – kto i jak może z niego skorzystać?

15 lutego 2021

Młodzi przedsiębiorcy każdego dnia stają przed różnymi wyzwaniami. Niestety wiele z nich często wydaje się nie do pokonania. Natłok obowiązków oraz brak doświadczenia sprawia, że osoby, które dopiero tworzą swoje firmy często popełniają błędy. Przez długi czas tłumaczenie pomyłki nie miało większego znaczenia i wiązało się z takimi samymi konsekwencjami jakie dotyczą osób popełniających je celowo.

abicus ksiegowosc warszawa notatki biuro laptop

Zmiany w przepisach z korzyścią dla młodych przedsiębiorców

Duża liczba nieświadomych pomyłek sprawiła, że od 01.01.2020 r. zaczęło obowiązywać – Prawo do popełnienia błędu. Jego wprowadzenie do ustawy miało na celu pomóc osobom, które stawiają pierwsze kroki w branży. Na jego mocy, przedsiębiorca, wobec którego zostanie stwierdzona nieprawidłowość przez organ podatkowy lub administracji publicznej, może uniknąć konsekwencji – jeśli poprawi popełnione błędy.

Prawo do błędu w praktyce

Wiedząc już czym jest i kogo dotyczy to prawo, konieczne jest sprawdzenie jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. O czym musisz wiedzieć?

Przede wszystkim o tym, że wskazane wyżej prawo, przysługuje jedynie osobom, które naruszyły przepisy związane z działalnością gospodarczą w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Kolejny raz możliwość odwołania przysługuje dopiero po 36 miesiącach, okres ten liczony jest od dnia ostatniego zawieszenia albo od zakończenia prowadzenia danej działalności.

Kolejną kluczową informacją jest to, że początkujący przedsiębiorca może starać się o umorzenie kary wynikającej z popełnienia nieświadomego błędu jedynie, jeśli jest to postępowanie mandatowe lub dotyczy administracyjnej kary pieniężnej.

O czym musisz pamiętać?

Przede wszystkim o tym, że prawo to dotyczy naruszeń o niskiej szkodliwości, czyli takich które nie stanowią zagrożenia, np. dla innych podmiotów czy dla publicznego bezpieczeństwa. W związku z tym nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do rażących naruszeń, a także tych, których skutki są niemożliwe do usunięcia lub dotyczą błędów popełnionych w przeszłości.

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r

8 kwietnia 2021

Początek roku, to zawsze czas, w którym wchodzą w życie nowe ustawy oraz zmiany w obowiązującym prawie – jedną z nich jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak w roku poprzednim również od stycznia 2021 r. wynagrodzenie zostało podniesione. W tym roku jego suma wzrosła o 200 zł więcej w porównaniu do oku 2020. Oznacza to, że obecnie najniższa pensja wynosi 2800 zł brutto, natomiast w roku poprzednim było to 2600 zł brutto.

abicus ksiegowosc warszawa monety dlugopisy

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. – ile wynosi?

Zarobki to jedno z głównych kryteriów, którym kierujemy się przy wyborze pracy, dlatego też, tak ważne jest, aby wiedzieć nie tylko ile wynosi minimalna pensja miesięczna, ale również jaka jest stawka godzinowa. Zgodnie z informacją znajdującą się w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wartość minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych w 2021 r. wynosi 18, 30 zł brutto, co w porównaniu do roku poprzedniego daje o 1,30 zł więcej. Zmiany dotyczą również pracy na umowę zlecenie oraz umowy o dzieło. W przypadku tej pierwszej, wynagrodzenie za godzinę “na rękę” nie może być niższe niż 12 zł netto, natomiast w przypadku drugiej niż 15 zł netto.

Jak zmieniało się wynagrodzenie na przestrzeni lat?

Od kilku lat możemy zaobserwować, że minimalna pensja jaką otrzymujemy z roku na rok rośnie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wraz z nią wzrasta też inflacja, która na koniec 2020 r. wynosiła aż 3,4%. Wzrost inflacji wiąże się ze spadkiem wartości złotego, a co za tym idzie, mimo tego, że rośnie wynagrodzenie rosną też ceny produktów.

Duży wzrost wynagrodzenia najlepiej obrazuje zestawienie różnic między rokiem 2017, kiedy to pensja wynosiła 2000 zł brutto i rokiem 2021, gdzie najniższe wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto. Oznacza to, że na przestrzeni czterech lat suma ta wzrosła prawie o 1000 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2017 r. inflacja wynosiła około 2% natomiast na koniec 2020 już 3,4%.

Sprawdzając, ile powinna wynieść Twoja pensja, nie zapomnij zwrócić uwagi na rodzaj umowy, na którą jesteśzatrudniony, ponieważ kwota podstawowego godzinnego wynagrodzenia będzie się różnić w zależności od formy zatrudnienia.

Ulga podatkowa, kwota wolna, ulga dla klasy średniej - bez tajemnic

15 lutego 2021

Ulga dla klasy średniej to kolejne całkiem nowe rozwiązanie, które ma na celu chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzonych zmian. W praktyce, jeśli pracownik osiągnie przychód z umowy o pracę od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto, płatnik będzie mógł zastosować tę ulgę podczas wyliczania podatku.  

Ulga dla klasy średniej – dla kogo? 
– osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy; 
– przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa). 
Zgodnie z podjętą decyzją z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej, przynajmniej na stan prawny obowiązujący na 20 stycznia 2022 😉 

PIT w 2022 roku - co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej skorzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Poprzednia kwota, w wysokości 8 000 zł, była malejąca (miała charakter degresywny) i nie przysługiwała każdemu. 
W przypadku małżonków prawo do kwoty wolnej mają obydwoje małżonkowie – oznacza to, że każdy z nich może zarobić bez opodatkowania kwotę 30 000 zł. 

Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie (1/12 z 525,12 zł). 
Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł miesięcznie (1/12 z 5100 zł). 

Oświadczenie PIT-2 w 2022 roku

Jeżeli osiągasz przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie, możesz złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pobierz Oświadczenie PIT-2). 

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy: 

 1. nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia; 
 2. nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; 
 3. nie osiągasz dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy; 
 4. nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Ważne! 
Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. 

Pamiętaj!  
Nawet jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.  

Ryczałt ewidencjonowany -składka zdrowotna za styczeń 2022

15 lutego 2021

W lutym 2022 roku część przedsiębiorców po raz ostatni zapłaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne w świetle starych zasad. Wysokość składki zdrowotnej ustalać będziemy na podstawie wynagrodzenia przeciętnego podanego przez GUS.

21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6221,04 zł.  

Składka zdrowotna wyniesie dla tej grupy przedsiębiorców 9% określonej podstawy. Przy przychodach rocznych do:  

 • 60 tys. zł – podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, 
 • przy przychodach rocznych 60-300 tys. zł – podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia, 
 • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł – podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia. 

Ryczałt ewidencjonowany – składka zdrowotna 

Limit przychodów: 

Wysokość składki zdrowotnej 

do 60 tys. zł 

335,94 zł 

od 60 tys, zł do 300 tys. zł 

559,89 zł 

powyżej 300 tys. zł 

1007,81 zł 

 

Leasing w Nowym Ładzie 2022

15 lutego 2021

Samochód, który przedsiębiorca wziął w leasing na firmę, można wykupić na cele prywatne po zakończeniu umowy leasingu (dotyczy wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych). Rozliczenie wykupionego z leasingu samochodu do majątku prywatnego, przynosiło nam korzyści podatkowe, jeśli odczekaliśmy z transakcją pół roku.

Po 6 miesiącach mogliśmy sprzedać samochód jako osoba prywatna, nie płacąc przy tym podatku dochodowego.Tak było do końca 2021 roku. Obecnie przychód ze sprzedaży samochodu, który wykupimy z leasingu do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli od momentu przejęcia auta z firmy do momentu sprzedaży nie minie 6 lat. Oznacza to, że podatnik, który zdecyduje się na sprzedaż wykupionego auta szybciej niż po upływie 6 lat, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy ze sprzedaży w ramach działalności. Dotychczas  podatek VAT był naliczany tylko od ostatniej raty leasingowej, która dotychczas często stanowiła bardzo mały odsetek wartości samochodu (od 1 do kilku procent). Zmiany przepisów w Polskim Ładzie spowodowały, że podatek VAT będzie musiał być zapłacony od realnej wartości rynkowej auta, a nie od kwoty wykupu, czyli niskiej ostatniej raty.  

Prawo do błędu – kto i jak może z niego skorzystać?

15 lutego 2021

Młodzi przedsiębiorcy każdego dnia stają przed różnymi wyzwaniami. Niestety wiele z nich często wydaje się nie do pokonania. Natłok obowiązków oraz brak doświadczenia sprawia, że osoby, które dopiero tworzą swoje firmy często popełniają błędy. Przez długi czas tłumaczenie pomyłki nie miało większego znaczenia i wiązało się z takimi samymi konsekwencjami jakie dotyczą osób popełniających je celowo.

abicus ksiegowosc warszawa notatki biuro laptop

Zmiany w przepisach z korzyścią dla młodych przedsiębiorców

Duża liczba nieświadomych pomyłek sprawiła, że od 01.01.2020 r. zaczęło obowiązywać – Prawo do popełnienia błędu. Jego wprowadzenie do ustawy miało na celu pomóc osobom, które stawiają pierwsze kroki w branży. Na jego mocy, przedsiębiorca, wobec którego zostanie stwierdzona nieprawidłowość przez organ podatkowy lub administracji publicznej, może uniknąć konsekwencji – jeśli poprawi popełnione błędy.

Prawo do błędu w praktyce

Wiedząc już czym jest i kogo dotyczy to prawo, konieczne jest sprawdzenie jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. O czym musisz wiedzieć?

Przede wszystkim o tym, że wskazane wyżej prawo, przysługuje jedynie osobom, które naruszyły przepisy związane z działalnością gospodarczą w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Kolejny raz możliwość odwołania przysługuje dopiero po 36 miesiącach, okres ten liczony jest od dnia ostatniego zawieszenia albo od zakończenia prowadzenia danej działalności.

Kolejną kluczową informacją jest to, że początkujący przedsiębiorca może starać się o umorzenie kary wynikającej z popełnienia nieświadomego błędu jedynie, jeśli jest to postępowanie mandatowe lub dotyczy administracyjnej kary pieniężnej.

O czym musisz pamiętać?

Przede wszystkim o tym, że prawo to dotyczy naruszeń o niskiej szkodliwości, czyli takich które nie stanowią zagrożenia, np. dla innych podmiotów czy dla publicznego bezpieczeństwa. W związku z tym nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do rażących naruszeń, a także tych, których skutki są niemożliwe do usunięcia lub dotyczą błędów popełnionych w przeszłości.

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r

8 kwietnia 2021

Początek roku, to zawsze czas, w którym wchodzą w życie nowe ustawy oraz zmiany w obowiązującym prawie – jedną z nich jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak w roku poprzednim również od stycznia 2021 r. wynagrodzenie zostało podniesione. W tym roku jego suma wzrosła o 200 zł więcej w porównaniu do oku 2020. Oznacza to, że obecnie najniższa pensja wynosi 2800 zł brutto, natomiast w roku poprzednim było to 2600 zł brutto.

abicus ksiegowosc warszawa monety dlugopisy

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. – ile wynosi?

Zarobki to jedno z głównych kryteriów, którym kierujemy się przy wyborze pracy, dlatego też, tak ważne jest, aby wiedzieć nie tylko ile wynosi minimalna pensja miesięczna, ale również jaka jest stawka godzinowa. Zgodnie z informacją znajdującą się w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wartość minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych w 2021 r. wynosi 18, 30 zł brutto, co w porównaniu do roku poprzedniego daje o 1,30 zł więcej. Zmiany dotyczą również pracy na umowę zlecenie oraz umowy o dzieło. W przypadku tej pierwszej, wynagrodzenie za godzinę “na rękę” nie może być niższe niż 12 zł netto, natomiast w przypadku drugiej niż 15 zł netto.

Jak zmieniało się wynagrodzenie na przestrzeni lat?

Od kilku lat możemy zaobserwować, że minimalna pensja jaką otrzymujemy z roku na rok rośnie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wraz z nią wzrasta też inflacja, która na koniec 2020 r. wynosiła aż 3,4%. Wzrost inflacji wiąże się ze spadkiem wartości złotego, a co za tym idzie, mimo tego, że rośnie wynagrodzenie rosną też ceny produktów.

Duży wzrost wynagrodzenia najlepiej obrazuje zestawienie różnic między rokiem 2017, kiedy to pensja wynosiła 2000 zł brutto i rokiem 2021, gdzie najniższe wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto. Oznacza to, że na przestrzeni czterech lat suma ta wzrosła prawie o 1000 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2017 r. inflacja wynosiła około 2% natomiast na koniec 2020 już 3,4%.

Sprawdzając, ile powinna wynieść Twoja pensja, nie zapomnij zwrócić uwagi na rodzaj umowy, na którą jesteśzatrudniony, ponieważ kwota podstawowego godzinnego wynagrodzenia będzie się różnić w zależności od formy zatrudnienia.

Prawo do błędu – kto i jak może z niego skorzystać?

15 lutego 2021

Młodzi przedsiębiorcy każdego dnia stają przed różnymi wyzwaniami. Niestety wiele z nich często wydaje się nie do pokonania. Natłok obowiązków oraz brak doświadczenia sprawia, że osoby, które dopiero tworzą swoje firmy często popełniają błędy. Przez długi czas tłumaczenie pomyłki nie miało większego znaczenia i wiązało się z takimi samymi konsekwencjami jakie dotyczą osób popełniających je celowo.

abicus ksiegowosc warszawa notatki biuro laptop

Zmiany w przepisach z korzyścią dla młodych przedsiębiorców

Duża liczba nieświadomych pomyłek sprawiła, że od 01.01.2020 r. zaczęło obowiązywać – Prawo do popełnienia błędu. Jego wprowadzenie do ustawy miało na celu pomóc osobom, które stawiają pierwsze kroki w branży. Na jego mocy, przedsiębiorca, wobec którego zostanie stwierdzona nieprawidłowość przez organ podatkowy lub administracji publicznej, może uniknąć konsekwencji – jeśli poprawi popełnione błędy.

Prawo do błędu w praktyce

Wiedząc już czym jest i kogo dotyczy to prawo, konieczne jest sprawdzenie jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. O czym musisz wiedzieć?

Przede wszystkim o tym, że wskazane wyżej prawo, przysługuje jedynie osobom, które naruszyły przepisy związane z działalnością gospodarczą w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Kolejny raz możliwość odwołania przysługuje dopiero po 36 miesiącach, okres ten liczony jest od dnia ostatniego zawieszenia albo od zakończenia prowadzenia danej działalności.

Kolejną kluczową informacją jest to, że początkujący przedsiębiorca może starać się o umorzenie kary wynikającej z popełnienia nieświadomego błędu jedynie, jeśli jest to postępowanie mandatowe lub dotyczy administracyjnej kary pieniężnej.

O czym musisz pamiętać?

Przede wszystkim o tym, że prawo to dotyczy naruszeń o niskiej szkodliwości, czyli takich które nie stanowią zagrożenia, np. dla innych podmiotów czy dla publicznego bezpieczeństwa. W związku z tym nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do rażących naruszeń, a także tych, których skutki są niemożliwe do usunięcia lub dotyczą błędów popełnionych w przeszłości.