zakres usług

OFERTA DOPASOWANA DO TWOICH POTRZEB

 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek ksiazki
 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek mlotek
 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek wykres arrow
 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek kalkulator
 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek walizka
 • abicus ksiegowosc warszawa kafelek czlowiek wchodzacy po wykresie

KSIĘGOWOŚĆ
UPROSZCZONA

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli zarządzasz mikro lub małym przedsiębiorstwem, nie jesteś zobowiązany do prowadzenia obszernej dokumentacji księgowej. 
Szukamy najlepszych rozwiązań i odpowiednio dobieramy formę opodatkowania korzystną dla Klienta
Oferta obejmuje m. in.

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej 
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałychKSIĘGOWOŚĆ
NA ZASADACH
OGÓLNYCH

Zasady ogólne – opodatkowanie prowadzonej działalności na zasadach ogólnych jest zasadniczo wyborem podatnika.
Ewidencja księgowa dokonywanych operacji prowadzona może być:

 •  w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (wyłącznie dla osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych) 
 •  ksiąg rachunkowych, gdzie podstawą opodatkowania jest faktycznie osiągnięty dochód

KSIĘGOWOŚĆ
PEŁNA

Księgowość pełna to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie średniego lub dużego przedsiębiorstwa wymaga przygotowania kompletnej dokumentacji rachunkowej, która będzie obejmować każdy przychód oraz wydatek z całego roku. 
Korzyści z powierzenia pełnej księgowości naszej firmie, to:

 • prowadzenie  kompletnej księgowości finansowej dla przedsiębiorstwa Klienta
 • wyliczenie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości
 •  reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi

 

Nasze biuro rachunkowe nie tylko wylicza comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy oraz przygotowuje przelewy na zobowiązania podatkowe. Ale również prowadzi kompletną księgowość finansową dla przedsiębiorstwa Klienta. Ponadto, zajmujemy się opracowywaniem zasad polityki rachunkowości w firmie. To znacząco usprawnia odbywające się w niej procesy dotyczące finansów oraz zarządzania nimi. W naszej ofercie została uwzględniona również sądowa reprezentacja Klienta, między innymi w Urzędzie Skarbowym.

KSIĘGOWOŚĆ
FUNDACJI I
STOWARZYSZEŃ

Nie tylko przedsiębiorstwa wymagają prowadzenia dokumentacji księgowej. Dotyczy to również fundacji i stowarzyszeń. Każdego roku fundacje i stowarzyszenia muszą przedstawić sprawozdanie finansowe, uwzględniające zarówno przychody, straty, jak i wydane fundusze. Oferta obejmuje kompleksowe rozliczenia z uwzględnieniem dotacji.

REJESTR
ZAKUPÓW I
SPRZEAŻY VAT

Czy prowadzisz jednoosobowe, małe lub duże przedsiębiorstwo, Fundację czy stowarzyszenie
Jesteś zobowiązany do ewidencji zakupów oraz sprzedaży VAT. 
To my zajmiemy się:
– sporządzaniem właściwych deklaracji JPK VAT 
– prowadzeniem  rejestru zakupu i sprzedaży  
– sprawdzeniem każdej otrzymanej i wystawionej faktury pod względem prawidłowości i kompletności danych 

ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

 • sporządzimy oraz wyślemy deklaracje  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • zarejestrujemy oraz wyrejestrujemy pracownika do ZUS, także OBCOKRAJOWCA
 • sporządzimy roczną deklarację

 

USŁUGI DODATKOWE